ഉബുണ്ടു പരീക്ഷണങ്ങള്‍

ലിനക്സിനേയും, വിശിഷ്യാ ഉബുണ്ടു 10.04 നെയും പരിചയപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു തുടക്കക്കാരന്റെ അനുഭവങ്ങളാണിത് . എന്നിരുന്നാലും ഗുരുതരമായ പിഴവുകള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് .

Saturday, December 4, 2010

സ്ക്രീന്‍ റസല്യൂഷന്‍

ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഹൈ റസല്യൂഷന്‍ സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാല്‍ ചില മോണിറ്ററില്‍ ഉബുണ്ടു പ്രവര്‍ത്തിപ്പുക്കാനാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു. ലോഗിന്‍ സ്ക്രീന്‍ റസല്യൂഷന്‍ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി മുമ്പ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. ഏതാണ്ട് സമാനമായ രീതിയില്‍ ഈ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാവുന്നതെ ഉള്ളൂ.

ലോഗിന്‍ സ്ക്രീന്‍ വരുമ്പോള്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യാതിരിക്കുക.

ctrl+alt+F1 ബട്ടണുകള്‍ അമര്‍ത്തുക.

ഇപ്പോള്‍ നാം വിര്‍ച്വല്‍ കണ്‍സോളില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. ഇനി നാനോ എഡിറ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ച് /etc/gdm/Init/Default എന്ന ഫയല്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിനായി ആദ്യം യൂസര്‍ നെയിം പാസ്വേഡ് എന്നിവ കൊടുത്ത് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.

തുടന്‍ന്ന് ഈ കമാന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റര്‍ അടിക്കുക.
sudo nano /etc/gdm/Init/Default (ഇനിറ്റിന്റെ ഐ, ഡീഫാള്‍ട്ടിന്റെ ഡി എന്നിവ കാപ്പിറ്റല്‍ ലെറ്റര്‍ ആണെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക)

ഫയലില്‍ PATH=/usr/bin=: എന്നു തുടങ്ങുന്ന വരികള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുക. സ്ക്രീന്‍ നോക്കൂ.

xrandr --output default --mode 800x600 (റസല്യൂഷന്‍ കുറച്ച് ഇട്ടതാണ്) എന്ന് ചേര്‍ത്ത് സേവ് ചെയ്യുക.

സേവ് ചെയ്യാന്‍ ctrl+o (ഓ) കൊടുത്താല്‍ മതിയാകും.

റീസ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍

sudo shutdown -r now

ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റര്‍ കൊടുക്കുക, റീസ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന സിസ്റ്റം 800x600 റസല്യൂഷനില്‍ ആയിരിക്കും.